Type: Departments

Direttorat tal-Kultura

Id-Direttorat tal-Kultura ġie stabbilit biex jiżgura li r-rwol ta’ governanza tal-Ministeru responsabbli għall-kultura jiġi moqdi b’mod effiċjenti u malajr kemm jista jkun, u li kwistjonijiet importanti li jaffettwaw is-settur jingħaddu għall-attenzjoni tal-awtoritajiet politiċi u amministrattivi kompetenti.

Ir-responsabbiltajiet ewlenin tad-Direttorat huma kif ġej:

a. Provvista ta’ politika, direzzjoni u pariri dwar l-arti, il-wirt, u l-awdjoviżivi;

b. immaniġġjar ta ‘żewġ programmi relatati mal – kultura, l – arti u l – industriji kreattivi, jiġifieri il-Culture Pass u l-Skema ta’ Diġitizzazzjoni taċ-Ċinema;

ċ. it-tħejjija ta’ kontribuzzjonijiet għal dibattitu u diskussjoni pubblika;

d. jikkoordina mal-entitajiet u l-partijiet relevanti dwar il-kwistjonijiet kollha relatati mas-setturi kulturali u kreattivi ta’ Malta;