Alison Zerafa Civelli hija minn Bormla u preżentement toqgħod il-Kalkara. Bint Emanuela u Anthony Zerafa. It-tieni minn ħames aħwa, miżżewġa lil Christian Civelli u omm tifla ta’ seba’ snin, Carla. Minn dejjem attendiet skejjel tal-gvern u wara s-sixth form irreġistrat l-Università ta’ Malta għall-kors tal-Baċellerat fl-Edukazzjoni. Imbagħad bdiet tistudja u kisbet Master’s degree fl-edukazzjoni mill-Università ta’ Malta u bħalissa qed issegwi Master’s in Management and Good Governance.
Il-professjoni tagħha hija dik ta’ edukatriċi. Għallmet f’diversi livelli fl-iskejjel tal-gvern. Ħadmet ma’ studenti b’diffikultajiet soċjali, emozzjonali u ta’ mġieba. Fl-2016 serviet bħala assistent prinċipal u aktar tard bħala kordinatriċi f’ċentru ieħor ta’ tagħlim.
Bejn l-2013 u l-2022 kellha l-kariga ta’ Sindku ta’ Bormla – kariga li minnha tgħallmet ħafna, u li ta’ kuljum ressqitha eqreb lejn in-nies. F’Marzu 2022 ikkontestat l-Elezzjoni Ġenerali mal-Partit Laburista u ġiet eletta fil-Parlament Malti fejn ġiet fdata bil-kariga ta’ Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali.


Involviment Politiku u Lokali


Sa minn sittax-il sena kienet imdaħħla b’mod attiv f’diversi gruppi lokali u fil-Partit Laburista fuq bażi volontarja. L-ewwel xogħol tagħha bħala voluntiera kien f’Daritama Bormla u, wara, fil-kumitat Laburista lokali ta’ Bormla. Ħadet sehem ukoll fl-ogħla istituzzjonijiet tal-Partit Laburista – kemm fl-Eżekuttiv Nazzjonali kif ukoll fil-Forum Żgħażagħ Laburisti. Ħadet sehem ukoll fi programmi televiżivi popolari fuq ONE TV, fosthom Bla Agenda, Viċi-Versa, Sitta Ġewwa u ħafna oħrajn.