Il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali ġie kostitwit f’Jannar 2020, wara l-bidla li saret fid-dekasteri ministerjali b’riżultat tal-ħatra tal-Prim Ministru l-ġdid. Dan il-Ministeru ingħata r-responsabbiltajiet prinċipali tal-oqsma tal-Wirt Kulturali, ir-Restawr, il-Kultura, l-Arti, it-Teatri, il-Lingwa Maltija, l-Arkivji Nazzjonali, il-Biblijoteka Nazzjonali, u l-Gvern Lokali, u wara anke x-Xandir u l-qasam awdjoviżiv. Minnufih bdiet ħidma biex f’dawn is-setturi nimxu mal-wegħdi tal-Gvern fil-programm tiegħu.

Għaldaqstant, il-Ministeru huwa impenjat li jippromwovi u jippreserva l-wirt kulturali ta’ pajjiżna, kif ukoll jappoġġa u jrawwem il-kreattività u l-espressjoni artistika. Permezz tal-programmi u l-inizjattivi varji tagħna, aħna nimmiraw li nippromwovu d-diversità kulturali, ninkoraġġixxu l-innovazzjoni u l-kreattività, nipprovdu opportunitajiet għal individwi u komunitajiet sabiex inkomplu inżidu l-apprezzament lejn l-arti, kif ukoll insaħħu l-qasam awdjoviżiv u x-xandir pubbliku.

Skip to content